LISTA KANDYTADÓW PRZYJĘTYCH DO PLSP

 

LISTA PRZYJĘTYCH (3 sierpnia 2020)

 

 

REKRUTACJA

 

WYNIKI

Ponieważ dokumenty rekrutacyjne, były przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, to wszyscy zakwalifikowani kandydaci do pierwszej klasy PLSP, którzy są zdecydowani i będą wysyłać nam w ram,ach potwierdzenia woli nauki, oryginał świadectwa ukończenie szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu - są proszeni o OBLIGATORYJNE PRZESŁANIE RÓWNIEŻ ORYGINAŁÓW SKŁADANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH /wniosek wraz z załącznikami, 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie zdrowia/.

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY

PROCEDURA
ZARZĄDZENIE

 

 

 

Dyrekcja PLSP w Warszawie informuje, że w dniu  20 maja kończy się ostateczny, przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie do PLSP. 

Jednocześnie informujemy, że wnioski niekompletne, z których np. wycięto informację o obywatelstwie nie są przyjęte. Dla obcokrajowców zamieściliśmy informację o opłatach za kształcenie (link do rozporządzenia MKiDN). 

O terminie egzaminu (w tym roku tylko praktycznego) i miejscu jego przeprowadzenia (obecnie budynek PLSP jest w remoncie) powiadomimy poprzez informację na stronie internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na minimum 7 dni przed terminem egzaminu.

Bardzo prosimy o nie dopytywanie w tej sprawie sekretarza szkoły i nie blokowanie numeru sekretariatu, ponieważ nie mogą sie dodzwonić rodzice i uczniowie PLSP w istotnych sprawach.

 

Dyrektor PLSP

dr Beata Lewińska  

 

 

 

2020

 

 

ZMIANY W EGZAMINIE!

OPŁATY DLA  OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKI

 

Uwaga!

 

W związku z licznymi zgłoszeniami rodziców kandydatów do pierwszej klasy PLSP,  wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom,  Państwu Rodzicom i kandydatom /z uwagi na przełożenie w czasie egzaminów wstępnych/, uruchamiamy dodatkową możliwość składania zdalnego /tylko i wyłącznie/ dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021, 

na adres:zpsp@smocza.edu.pl lub plsp@smocza.edu.pl

w terminie, do 20 maja 2020 r. 

Potwierdzenie złożenia dokumentów w ciągu 48 godz.

Dyrektor PLSP
dr Beata Lewińska

 

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem przez władze zajęć szkolnych do 24 maja odwołane są egzaminy wstępne do PLSP, które miały się rozpocząć 11 maja. W obecnej chwili nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu wstępnego. O terminie i formie egzaminu dyrekcja PLSP powiadomi Państwa, jak tylko zapadną odpowiednie decyzje w MKiDN. Nie jest wykluczone, że egzaminy odbędą się dopiero latem, po rekrutacji do szkół ogólnokształcących lub odbędą się wcześniej, ale w innej formie, niż przewidziana dotychczas. Dlatego wszystkich naszych kandydatów (przyszłych uczniów) prosimy o cierpliwość i jednoczesne zabezpieczenie sobie miejsc w innych szkołach (wpłynęła większa liczba wniosków niż liczba miejsc w szkole, zatem nie będziemy mogli przyjąć wszystkich chętnych).

Beata Lewińska - Dyrektor PLSP

 

 

Termin egzaminu wstępnego, jego przebieg, kolejność i charakter może ulec zmianie i zależy od sytuacji zewnętrznej i decyzji władz.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, dyrekcja PLSP zwraca się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w terminach od 14 kwietnia do 5 maja przesyłali wypełnione i podpisane wnioski (skan lub czytelna fotografia) w wersji elektronicznej na adres szkoły plsp@smocza.edu.pl. Jeśli nie ma możliwości załączenia zdjęcia legitymacyjnego, prosimy na razie o zrobienie jakiegokolwiek zdjęcia twarzy, a w późniejszym czasie będzie możliwość wymiany fotografii.

Osoby, które w najbliższym czasie nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, proszone będą o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Osoby, które w czasie zawieszenia zajęć szkolnych nie mają możliwości uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej także będą proszone o dostarczenie zaświadczenia w chwili, kiedy będzie to możliwe.

Wszystkie osoby, które będa przesyłały wnioski elektronicznie proszone będą w o zamianę na dokument w wersji papierowej we wskazanym. Po przesłaniu wniosków otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą. Jeśli takiej nie będzie po 48 godzinach - prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na numer: 459 306 210.

Dyrektor PLSP im. W. Gersona w Warszawie

 

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020

 

 

WNIOSKI

 

Specjalizacje:

 

Projektowanie graficzne i projektowanie przestrzeni wystawienniczej

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  A

 

Realizacje intermedialne i techniki rzeźbiarskie

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  B