LISTA KANDYTADÓW PRZYJĘTYCH DO PLSP

 

LISTA PRZYJĘTYCH (3 sierpnia 2020)

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTCJI!!!

 

WYNIKI

 

Ponieważ dokumenty rekrutacyjne, były przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, to wszyscy zakwalifikowani kandydaci do pierwszej klasy PLSP, którzy są zdecydowani i będą wysyłać nam w ram,ach potwierdzenia woli nauki, oryginał świadectwa ukończenie szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu - są proszeni o OBLIGATORYJNE PRZESŁANIE RÓWNIEŻ ORYGINAŁÓW SKŁADANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH /wniosek wraz z załącznikami, 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie zdrowia/.

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 

 

Kandydat, który nie potwierdził /Rodzic,opiekun prawny/ lub nie otrzymał informacji dot. przydziału grupy na egz. wstępny - jest proszony o pilny kontakt tel.

736 859 234

Z przyczyn niezależnych (awaria u jednego z operatorów komórkowych), część wiadomości mogła zostać niedostarczona.

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia dotyczącego egzaminu wstępnego, który odbędzie się 20 czerwca 2020.

UWAGA! Egzamin odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19.

ZARZĄDZENIE

 

PRZED EGZAMINEM KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURĄ!

PROCEDURA 

 

MAPA

unnamed.png